Pár slov o psaní sms ve španělštině

Možná už jste někdy nějakou španělsky psanou sms dostali, možná na ni teprve čekáte. Tak či tak doufám nezaškodí, když o tomto tématu něco napíšu.

Stejně jako v jiných jazycích se ve španělštině slova v sms zkracují. Asi nejčastěji se zkracují slova te, de a que na td a q. Jednak budete tato slova psát opravdu hodně a jednak je výslovnost písmen t a d  totožná se slovy, které reprezentují, čímž je následné čtení zprávy velmi příjemné.

 • q pedo! (¡Que pedo!)
 • dentro d parque (dentro de parque)
 • t amo (te amo)

Podobného efektu se využívá při zkracování slov za pomocí matematických symbolů. Más/mas tak můžeme napsat jako +, menos jako - a por („krát“ při násobení) za x. Používají se i čísla, takže např. číslice 2 může nahradit dos.

 • xq (porque) 
 • de+sia2 (demasiado)

Zajímavým jevem je náhrada některých písmen za jiné. Já jsem se setkal zejména s náhradou c a q za k, ale určitě by se našli i další případy.

 • kiero (quiero) 
 • Kmo estas? (¿Cómo estás?)

Další často zkracovaná slova v sms:

 • pra (para)
 • ustds (ustedes)
 • hra (hora)
 • vms (vamos)
 • nsvms (nos vemos)
 • bs, bss (besos)
 • tb, tmbn (también) 
 • entncs (entonces)

Setkat se můžete i se znakem zavináče @ (španělsky arroba) ve slovech označujících skupinu mužského i ženského pohlaví:

 • chic@s (chicos i chicas) 

A s čím jste se setkali vy?

 

Demostrativos – ukazovací zájmena a přídavná jména

Demostrativos jsou ukazovací zájmena nebo přídavná jména.  Pomocí nich buď mluvíme o objektech před náma, nebo mluvíme o něčem, co již bylo předtím zmíněno a to s ohledem na vzdálenost (ať už fyzickou nebo virtuální – ve větě).

V blízkosti objektu:

mužský rod ženský rod
jednotné číslo este (tento, tenhle) esta (tato, tahle)
množné číslo estos (tito, tihle, tyto, tyhle) estas (tyto, tyhle)

Celý příspěvek

Slovní zásoba – profese

Profese neboli zaměstnání je španělsky la ocupación. V tomto článku najdete seznam nejrůznějších profesí, které můžete využít při představování a mluvení o sobě či o jiných osobách.

Různé způsoby, jak to udělat a jak se někoho na jeho profesi zeptat jsem popisoval v článku Představování – co studuješ, kde pracuješ. Pokud chcete vyzdvihnout, že vaše současná práce je pouze dočasná (a běžně vykonáváte jinou profesi), můžete také použít sloveso estar:

 • Estoy trabajando como cocinero. Pracuju jako kuchař (důraz na současnost). 

Dále, chcete-li specifikovat, že někdo tzv. dělá na sebe a není zaměstnaný, můžete použít tyto fráze:

 • Mi padre trabaja por su cuenta propia. Můj otec pracuje na volné noze.
 • Trabajo de manera independiente como traductor. Pracuju jako nezávislý překladatel/pracuju jako překladatel na volné noze.

Tip: připomeňte si, jak se skloňují pravidelná slovesa (včetně trabajar) v přítomném čase.

Celý příspěvek

Porovnávání

Porovnávání (la comparación) se v jazyce děje pomocí tzv. stupňování přídavných jmen a jedná se o velice užitečnou a používanou věc.

Vyjádření stejné míry

Nejprve si pojďme říct, jak můžeme vyjádřit stejnou míru vlastností. To lze udělat jednoduchou vazbou tan (tak) + přídavné jméno + como (jak).

 • Mi hermano es tan alto como yo. Můj bratr je stejně vysoký jako já.
 • El ayuntamiento  es tan viejo como la cuidad. Ta radnice je stejne stará jako to město. Celý příspěvek

Festival španělské kultury Ibérica 2012 /Boskovice, Brno, Praha, Letovice/

Dnes začíná devátý ročník festivalu španělské kultury Ibérica 2012, který potrvá do 18.8.2012. Program zaměřený převážně na Flamenco opět nabídne především hudební a taneční vystoupení, ale také tvůrčí dílny, kde se můžete přiučit tanci i hudbě.

Doprovodný program nabídne například výstavu fotografií Romana Muchky, degustaci španělských vín a regionálních specialit, filmové projekce a módní přehlídku. Více informací a vstupenky na www.iberica.cz.

Studentem v Madridu aneb ERASMUS ve Španělsku (1)

Erasmus je pravděpodobně nejpopulárnější program pro výměnné studijní pobyty a nejeden z vysokoškoláků zažil v hostitelské zemi nejlepší čas svého života.

Smyslem tohoto článku je přiblížit trochu život zahraničních studentů ve Španělsku a to jak pro budoucí Erasmáky, tak pro ostatní, které toto téma zajímá. Celý příspěvek

Estar – sloveso být, nacházet se

Estar je sloveso nepravidelné a ve španělštině extrémně časté. Dá se obecně přeložit jako české být, nicméně na rozdíl od slovesa ser vyjadřuje přechodné (dočasné) stavy a polohu (umístění).

V přítomném čase má toto nepravidelné časování (pozor zejména na čárky vyjadřující nepravidelný přízvuk):

Yo estoy
estás
Él, ella, usted está
Nosotros/as estamos
Vosotros/as estáis
Ellos, ellas, ustedes están

Celý příspěvek

Česko-španělské slovníky Lingea nyní i pro Windows Phone

Na stránkách estudiante.cz jste se už mohli dočíst, že prvního mobilního česko-španělského slovníku od firmy Lingea se dočkali uživatele zařízení iPhone a iPod Touch. Nyní přišla konečně řada i na další platformy. Pod názvy HandyLexHandyLex Plus lze nyní ve Windows Phone Marketplace najít bilinguální slovníky Lingea pro zařízení s verzí systému 7.5 nebo vyšší.

Oba slovníky fungují offline a jsou dostupné pro různé jazyky včetně naší oblíbené španělštiny. Liší se navzájem cenou a rozsahem slovníku. Levnější HandyLex stojí necelých 5 USD a nabízí 35000 hesel v každém směru a k tomu 44000 frází a příkladových vět. Náročnějším uživatelům je pak určen HandyLex Plus za cenu 46.99 USD. Celý příspěvek

Spanish verb filter – aplikace pro Android zaměřená na slovesa

Spanish verb filter je moje aplikace pro Android, která vznikla v rámci bakalářské práce Studium španělských sloves pro OS Android. Hlavním cílem aplikace bylo umožnit vyhledávat slovesa na základě různých kritérií, zejména pak podle nepravidelných změn.

Co nakonec aplikace umí? Spanish verb filter funguje offline (tedy bez nutnosti být připojený k internetu) a nese si s sebou informace o téměř 700 nejčastějších slovesech ve španělštině. Dokáže je všechny vyčasovat, zobrazit jejich význam (pouze v angličtině) a také vám rovnou ukáže některé důležité nepravidelné změny. Navíc všechna nepravidelná slovesa a nepravidelné tvary barevně odlišuje.

Druhou částí pak je filtrování sloves. Lze si například zobrazit slovesa jen s konkrétními nepravidelnými změnami. K tomu můžete výpis sloves omezit podle koncovky a jeho gramatického užití a všechny pravidla různě kombinovat dohromady. Není to funkce, kterou využijete každý den, ale určitě nabízí zajímavé možnosti pro každého, kdo se chce o slovesech dozvědět víc.

Instalace. Aplikace není dostupná v oficiálním obchodě Google Play (protože nehodlám platit roční poplatek za šíření aplikace zdarma), je tedy nutné ji nainstalovat ručně. Nejprve v menu nastavení > aplikace je nutné povolit instalaci aplikací z cizích zdrojů. Potom už stačí aplikaci jen stáhnout a spustit instalaci (kliknutím na soubor). Aplikace vyžaduje Android 2.1 nebo vyšší.

Doufám, že vám aplikace dobře poslouží, a v případě, že najdete chybu nebo mi chcete ohledně programu něco sdělit, směřujte to prosím na můj email: petrstribny@gmail.com.