Demostrativos – ukazovací zájmena a přídavná jména

Demostrativos jsou ukazovací zájmena nebo přídavná jména.  Pomocí nich buď mluvíme o objektech před náma, nebo mluvíme o něčem, co již bylo předtím zmíněno a to s ohledem na vzdálenost (ať už fyzickou nebo virtuální – ve větě).

V blízkosti objektu:

mužský rod ženský rod
jednotné číslo este (tento, tenhle) esta (tato, tahle)
množné číslo estos (tito, tihle, tyto, tyhle) estas (tyto, tyhle)

Celý příspěvek