Začínáme vařit

buena-cocina-dibujos-para-colorearLáska prochází žaludkem a láska k jazykům mnohdy taktéž. Ingredience, jídlo a stravovací návyky jsou důležitou součástí každé kultury. Mým cílem je na estudiante.cz dostat několik španělských, karibských a amerických receptů a při tom probrat související slovní zásobu a naučit vás, jak recepty číst. A možná si při tom i něco uvaříte.

Vařit se španělsky řekne cocinar a kuchař/ka je pak el cocinero, respektive la cocinera. Vaříme typicky v kuchyni, proto se určitě hodí znát slovo la cocina (kuchyň). Pokud nejdeme do restaurace (el restaurante), používáme frází preparar la comida en casa, což znamená připravit si jídlo doma.

Při vaření často používáme recept, ten se obecně překládá jako la receta (popř. la receta de cocina). Potřebné ingredience jsou los ingredientes. Postup/příprava pak el procedimiento, la preparación nebo la elaboración. Celý příspěvek

Slovní zásoba – profese

Profese neboli zaměstnání je španělsky la ocupación. V tomto článku najdete seznam nejrůznějších profesí, které můžete využít při představování a mluvení o sobě či o jiných osobách.

Různé způsoby, jak to udělat a jak se někoho na jeho profesi zeptat jsem popisoval v článku Představování – co studuješ, kde pracuješ. Pokud chcete vyzdvihnout, že vaše současná práce je pouze dočasná (a běžně vykonáváte jinou profesi), můžete také použít sloveso estar:

  • Estoy trabajando como cocinero. Pracuju jako kuchař (důraz na současnost). 

Dále, chcete-li specifikovat, že někdo tzv. dělá na sebe a není zaměstnaný, můžete použít tyto fráze:

  • Mi padre trabaja por su cuenta propia. Můj otec pracuje na volné noze.
  • Trabajo de manera independiente como traductor. Pracuju jako nezávislý překladatel/pracuju jako překladatel na volné noze.

Tip: připomeňte si, jak se skloňují pravidelná slovesa (včetně trabajar) v přítomném čase.

Celý příspěvek

Malá ukázka rozdílu španělštiny v různých zemích

Při používání španělštiny se mějte na pozoru, které fráze a slova zrovna používáte. Mohlo by se lehce stát, že vám někdo nebude (úplně) rozumět. Zahlédl jsem někde tuhle hezkou tabulku pár základních slov rozdělenou podle země mluvčího a tak ji tady nabízím i vám.

K této tabulce bych přidal ještě moji zkušenost ze Španělska, kde jsou všude záchody označeny jako aseos nebo servicios, nicméně vždycky, když jsem servicios použil v rozhovoru s Mexičany, tak na mě koukali trochu divně. Říkají baño (což je slovo, které obecně označuje koupelnu nebo koupel).

Rozdílné fráze

I základní slova jsou často odlišné.

Vyjádření názoru, souhlasu a nesouhlasu

Často potřebujeme nějak vyjádřit svůj názor. „Myslím si, že“ lze ve španělštině vyjádřit například těmito konstrukcemi:

  • Creo que …
  • A mi me parece que …
  • Pienso que …

Pienso je tvar první osoby slovesa pensar (myslet, přemýšlet). Creo je pak od slovesa creer (věřit, myslet si, domnívat se).

Parecer znamená zdát se, připadat. V tomto kontextu je potřeba jej použít spolu s me, což je obdoba zvratného zájmena v češtině. Celý příspěvek

Falešní přátelé

Existuje nespočet slov, která jsou si v různých jazycích podobná. Např. penzista se španělsky řekne pensionista.  Na druhé straně pak máme slova, která jsou si sice podobná, ale jejich význam je odlišný. Takovým se v jazykové hantýrce říká falešní přátelé.

Na téhlé stránce bych rád udržoval jakýsi seznam takových slov. Slova by tedy měla časem přibývat. Pokud vás nějaké takové napadá, napište jej prosím do komentářů. Celý příspěvek

Jak často, frekvence

Následující tabulka ukazuje možnosti, jak popsat frekvenci nějaké činnosti:

siempre pořád, neustále
a menudo/muchas veces velmi často/hodněkrát
frecuentemente často
alguna vez/a veces/algunas veces/de vez en cuando čas od času/někdy
muy pocas veces velmi málo
casi nunca skoro nikdy
nunca nikdy

Příklady použití:

  • Escucho música siempre. Neustále poslouchám muziku.
  • Nunca bebo cerveza./No bebo cerveza nunca. Nikdy nepiju pivo. Celý příspěvek