Španělské fráze (1)

V mluvené španělštině, filmech nebo novinových titulcích se hojně setkáváme s ustálenými slovními spojeními – frázemi. Pojďme se seznámit s některými základními, ale zároveň často používanými.

Estar loco/a, příp. estar mal(a) de la cabeza (být blázen / šílený, být praštěný / na hlavu):

Používá se velice často, takřka při jakékoli příležitosti. Významově se dá použít i pro hodnocení typu „Jseš nějakej divnej.“

  • Estaba allí bailando hasta la madrugada. Está loca. (Tančila tam až do rána. Je šílená.)
  • Pagar cien euros por la entrada, pues ¿estás mal de la cabeza? (Platit 100 Euro za vstupenku… přeskočilo ti?)

Tener mala leche (mít špatnou náladu):

Užívá se k popisu aktuálního stavu.

  • José tiene mala leche, porque su equipo favorito ha perdido el partido. (José má špatnou náladu, protože jeho tým prohrál.)

Tener (muchas) ganas de… (těšit se (moc) na něco):

  • ¡Tengo muchas ganas de viajar por España! (Už se moc těším na cestování po Španělsku!)

Parecer chino:

Pokud chcete říct, že se v něčem absolutně nevyznáte. Do češtiny by se dalo přeložit oblíbeným „Je to pro mě španělská vesnice.“

  • ¿Me explicas estas ecuaciones? (Vysvětlíš mi ti rovnice?)
    Lo siento. Esto me parece chino. (Bohužel. Tohle je pro mě španělská vesnice.)

Dejar (alguien) en paz (dát někomu pokoj / nechat být):

Když vás někdo otravuje, tak mu jednoduše řekněte:

  • ¡Déjame en paz! (Nech mě na pokoji!)


Napsat komentář