Porovnávání

Porovnávání (la comparación) se v jazyce děje pomocí tzv. stupňování přídavných jmen a jedná se o velice užitečnou a používanou věc.

Vyjádření stejné míry

Nejprve si pojďme říct, jak můžeme vyjádřit stejnou míru vlastností. To lze udělat jednoduchou vazbou tan (tak) + přídavné jméno + como (jak).

  • Mi hermano es tan alto como yo. Můj bratr je stejně vysoký jako já.
  • El ayuntamiento  es tan viejo como la cuidad. Ta radnice je stejne stará jako to město.

Vyjádření různé míry

Větší či menší míra se vyjadřuje pomocí příslovcí más (více) a menos (méně) vazbou más/menos + přídavné jméno + que (než).

  • Viajar en taxi es más caro que en autobús. Cestování taxi je dražší než cestování autobusem.
  • Hacer deportes es más sano que ver la tele. Sportovat je zdravější než koukat na televizi.
  • El piso cuesta menos de lo que pensaba. Ten byt stojí méně, než jsem myslel.

Výjimky

Existují přídavná jména, která mají při vyjadřování různé míry zvláštní tvar. Druhý tvar v tabulce udává tvar množného čísla. Daný tvar se pak pojí s que (než), podobně jako předtím.

bueno/a/os/as (dobrý) mejor/mejores + que
malo/a/os/as (špatný) peor/peores + que
grande/s (velký) mayor/mayores + que
pequeño/a/os/as (malý) menor/menores + que
alto/a/os/as (vysoký) superior/superiores + que
bajo/a/os/as (nízký) inferior/inferiores + que


Napsat komentář