Španělská nepravidelná slovesa v přítomném čase

Základní časování pravidelných sloves už na estudiante.cz je v článku Španělská pravidelná slovesa v přítomném čase. Teď se podíváme na ty nepravidelná. Nepravidelná slovesa lze v přítomném čase rozdělit do 3 základních skupin:

  • slovesa se změnou samohlásky v kořenu
  • slovesa, která mají jiný pouze tvar v první osobě j.č.
  • ostatní

Slovesa se změnou samohlásky v kořenu

U těchto sloves měníme e na ie, o na ue, e na i, nebo u na ue a tuto změnu provádíme v první, druhé, třetí osobě jednotného čísla (já, ty, on/ona/ono) a ve třetí osobě čísla množného (oni).

e → ie o → ue e → i u → ue
querer poder pedir jugar
yo quiero puedo pido juego
quieres puedes pides juego
él/ella/usted quiere puede pide juega
nosotros/-as queremos podemos pedimos jugamos
vosotros/-as queréis podéis pedís jugáis
ellos/ellas/ustedes quieren pueden piden juegan

Příklady sloves se změnou e → ie

querer (chtít), cerrar (zavřít), comenzar (začít), empezar (začít), entender (rozumět), perder (ztratit), pensar (myslet), regar (zalévat), merendar (svačit; meriendo atd.)

Příklady sloves se změnou o → ue

costar (stát, mít cenu), encontrar (potkat), dormir (spát), poder (smět, moci), recordar (vzpomínat), volver (vrátis se), sonar (znít).

Příklady sloves se změnou e → i

pedir (žádat), servir (sloužit)

Příklady sloves se změnou u → ue

jugar (hrát)

Tip: při učení nového slovesa si pamatujeme, do které skupiny patří.

Slovesa, která se liší v první osobě jednotného čísla

Tady patří především slovesa, u kterých dochází ke změně c → zc nebo k výskytu písmene g. Existují nicméně i další slovesa, která mění pouze první tvar a nespadají do jedné z těchto kategorií.

Slovesa se změnou c → zc v první osobě j.č.

první osoba j.č.
conocer (poznat) conozco
conducir (řídit) conduzco
merecer (zasloužit si) merezco

K této změně dochází především u sloves končících na -cer nebo -cir. Mezi některá další patří aparecer (objevit se), crecer (růst), nacer (narodit se), traducir (překládat) a další.

Slovesa mající výskyt písmene g v první osobě j.č.

první osoba j.č.
hacer (dělat) hago
poner (položit) pongo
traer (přinést) traigo
salir (vyjít, odjet) salgo
tener (mít) tengo
decir (říct) digo
salir (vyjít, odjet) salgo

Další slovesa se změnou u první osoby j.č.

první osoba j.č.
dar (dát) doy
ver (vidět) veo
saber (vědět)

Ostatní nepravidelná slovesa

Mohli bychom dále slovesa rozdělit, nicméně to už bychom možná zacházeli do úplných detailů. Jedná se opět o slovesa, která mají změny ve více tvarech a zmíním tady pouze ty nejdůležitější a to ser (být), estar (být, nacházet se) a ir (jít).

Nezapomeňte: Výčty sloves v tomto článku nejsou kompletní, sloves je mnohem víc :)Napsat komentář