Španělská nepravidelná slovesa v přítomném čase

Základní časování pravidelných sloves už na estudiante.cz je v článku Španělská pravidelná slovesa v přítomném čase. Teď se podíváme na ty nepravidelná. Nepravidelná slovesa lze v přítomném čase rozdělit do 3 základních skupin:

  • slovesa se změnou samohlásky v kořenu
  • slovesa, která mají jiný pouze tvar v první osobě j.č.
  • ostatní

Slovesa se změnou samohlásky v kořenu

U těchto sloves měníme e na ie, o na ue, e na i, nebo u na ue a tuto změnu provádíme v první, druhé, třetí osobě jednotného čísla (já, ty, on/ona/ono) a ve třetí osobě čísla množného (oni). Celý příspěvek

Tvoření oznamovacích vět v přítomném čase prostém

Přítomný čas prostý se používá pro vyjádření:

  • faktů
  • pravidelných aktivit odehrávajících se v přítomnosti
  • instrukcí
  • budoucnosti

Používáme k tomu slovesa v příslušném tvaru, viz tvary španělských pravidelných sloves v přítomném čase. Bohužel spousta španělských sloves je nepravidelných, mezi nimi i důležitá slovesa ser a estar (být). K těm se podrobněji vrátíme v některém z budoucích článků. Celý příspěvek

Španělská pravidelná slovesa v přítomném čase

Španělská slovesa lze rozdělit na pravidelná a nepravidelná. U těch pravidelných dokážeme jejich tvar v různých osobách jednoduše odvodit. Pamatujte si ale, že sloveso, které je v přítomném čase pravidelné, nemusí mít v jiných časech pravidelný tvar!

Slovesa v infinitivu končí ve španělštině na -ar, -er nebo -ir. Sledujte koncovky: trabajar (pracovat), hablar (mluvit), aprender (učit se, studovat), comer (jíst), beber (pít), vivir (žít).

Jak odvodit správný tvar slovesa? Stačí odstranit danou koncovku (-ar, -er, -ir) a nahradit jí koncovkou dané osoby, jak ukazuje následující tabulka:

trabaj-ar com-er viv-ir
yo trabaj-o com-o viv-o
trabaj-as com-es viv-es
él/ella/usted trabaj-a com-e viv-e
nosotros/-as trabaj-amos com-emos viv-imos
vosotros/-as trabaj-áis com-éis viv-ís
ellos/ellas/ustedes trabaj-an com-en viv-en

Připomeňte si: osobní zájmena.