Tvoření oznamovacích vět v přítomném čase prostém

Přítomný čas prostý se používá pro vyjádření:

  • faktů
  • pravidelných aktivit odehrávajících se v přítomnosti
  • instrukcí
  • budoucnosti

Používáme k tomu slovesa v příslušném tvaru, viz tvary španělských pravidelných sloves v přítomném čase. Bohužel spousta španělských sloves je nepravidelných, mezi nimi i důležitá slovesa ser a estar (být). K těm se podrobněji vrátíme v některém z budoucích článků. Celý příspěvek