Tvoření oznamovacích vět v přítomném čase prostém

Přítomný čas prostý se používá pro vyjádření:

 • faktů
 • pravidelných aktivit odehrávajících se v přítomnosti
 • instrukcí
 • budoucnosti

Používáme k tomu slovesa v příslušném tvaru, viz tvary španělských pravidelných sloves v přítomném čase. Bohužel spousta španělských sloves je nepravidelných, mezi nimi i důležitá slovesa ser a estar (být). K těm se podrobněji vrátíme v některém z budoucích článků.

Podmět je ve větě, podobně jako v češtině, nepovinný. Můžeme tak vypustit osobní zájmena, protože tvar slovesa už tuto informaci obsahuje.

Fakty rozumíme popis jevů, které existují v přírodě, popis matematických výpočtů, osob a okolí, lokalizaci objektů apod.

 • Dos y tres suman cinco. Dva a tři je pět.
 • Soy estudiante. Jsem student.
 • El es muy inteligente. (On) Je hodně chytrý.
 • La universidad está en el centro. Ta univerzita se nachází v centru.

Suman je pravidelný tvar slovesa sumar. Znamená sečíst, rovnat se. Pokud bychom četli matematickou rovnici, pak bychom místo spojky y (a) znak + přečetli jako más (plus). (Zopakujte si základní číslovky)

Soy znamená jsem a jedná se o nepravidelný tvar slovesa ser. Es je také tvarem tohoto slovesa, akorát pro třetí osobu.

Está je nepravidelný tvar slovesa estarbýt, nacházet se.

Pravidelné aktivity

 • Bebo cerveza cada día. Piju pivo každý den.
 • Juego tenis dos veces a la semana. Hraju tenis dvakrát týdně.
 • El quiosco abre a las 7. Ta trafika otevírá v 7.

Bebo je tvar první osoby jednotného čísla slovesa beber (pít). La cerveza je pivo. O tom, jak vyjadřovat frekvenci jsme už psali.

Juego je tvar slovesa jugar (hrát) – v tomto případě nepravidelné. Pozn.: pro hraní na hudební nástroj se používá sloveso jiné – tocar.

Sloveso abrir znamená otevřít a je pravidelné.

Instrukce

Čas přítomný prostý se používá také k vyjádření instrukcí. Můžeme se s ním setkat např. v kuchařských receptech.

Vyjádření budoucnosti

 • Empiezo a trabajar  a la proxíma semana. Začínám pracovat příští týden.

Empiezo je tvar slovesa empezar (začít), které se pojí s přeložkou aPróximo/a znamená příští.2 komentáře u “Tvoření oznamovacích vět v přítomném čase prostém

Napsat komentář