Osobní zájmena

Přehled osobních zájmen ve španělštině:

Nejprve se podíváme na osobní zájmena v jednotném čísle:

Yo
Ty
On/ona Él/ella
Vy Usted

Jak je z tabulky vidět, ve španělštině rozlišujeme tykání a vykání. Vykání (Usted) patří do 3. osoby spolu se zájmeny él a ella (sdílí tak stejný tvar sloves).

Pozor si dejte na čárky, které označují přízvuk: je osobní zájmeno ty, tu je ale zájmeno přivlastňovací (tvůj, tvoje). Podobně él je osobní zájmeno on, avšak el bez přízvuku je určitý člen.

Následuje tabulka osobních zájmen pro množné číslo:

My Nosotros/nosotras
Vy (tykání) Vosotros/vosotras
Oni Ellos/ellas
Vy (vykání) Ustedes

Oproti češtině se rozlišuje vykání (3. osoba) a tykání (2. osoba) i u množného čísla.

Zároveň existují speciální zájmena nosotras a vosotras, která se používají, pokud se ve skupině o/ke které hovoříme vyskytují pouze ženy.

V latinskoamerické španělštině se 2. osoby mn. č. neužívá. Místo něj se používá třetí osoba se zájmenem ustedes (tedy i pro tykání).

Usted se zkracuje jako Ud. nebo Vd., ustedes jako Uds. nebo Vds.

Zájmena  nemusíme ve větě explicitně uvádět, protože jsou, stejně jako v češtině, zřejmé z tvaru slovesa.

Poslední poznámka: v každé zemi může být hranice pro tykání a vykání jiná. Ve Španělsku si např. tykají i učitelé s žáky. Nelze proto vždy uplatňovat české zvyklosti.Napsat komentář