Základní číslovky

Začneme rovnou tabulkou číslic od 1 do 100. Pravidla pro jejich skládání najdete pod ní.

1 uno
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco
6 seis
7 siete
8 ocho
9 nueve
10 diez
11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince
16 dieciséis
17 diecisiete
18 dieciocho
19 diecinueve
20 veinte
21 veintiuno
22 veintidós
23 veintitrés
24 veinticuatro
25 veinticinco
26 veintiséis
27 veintisiete
28 veintiocho
29 veintinueve
30 treinta
40 cuarenta
50 cincuenta
60 sesenta
70 setenta
80 ochenta
90 noventa
100 cien

Číslovky od 1 do 100 se skládájí, až na prvních 30 číslic, za pomocí spojky y (a), např:

  • 35 = treinta y cinco
  • 66 = sesenta y seis
  • 78 = setenta y ocho
  • 99 = noventa y nueve

Pokud chceme napsat číslo větší než 100, mění se tvar této číslice na ciento a opět se neužívá spojka y (píšeme však mezeru):

  • 100 = cien
  • 103 = ciento tres
  • 115 = ciento quince
  • 142 = ciento cuarenta y dos


Napsat komentář