Spanish verb filter – aplikace pro Android zaměřená na slovesa

Spanish verb filter je moje aplikace pro Android, která vznikla v rámci bakalářské práce Studium španělských sloves pro OS Android. Hlavním cílem aplikace bylo umožnit vyhledávat slovesa na základě různých kritérií, zejména pak podle nepravidelných změn.

Co nakonec aplikace umí? Spanish verb filter funguje offline (tedy bez nutnosti být připojený k internetu) a nese si s sebou informace o téměř 700 nejčastějších slovesech ve španělštině. Dokáže je všechny vyčasovat, zobrazit jejich význam (pouze v angličtině) a také vám rovnou ukáže některé důležité nepravidelné změny. Navíc všechna nepravidelná slovesa a nepravidelné tvary barevně odlišuje.

Druhou částí pak je filtrování sloves. Lze si například zobrazit slovesa jen s konkrétními nepravidelnými změnami. K tomu můžete výpis sloves omezit podle koncovky a jeho gramatického užití a všechny pravidla různě kombinovat dohromady. Není to funkce, kterou využijete každý den, ale určitě nabízí zajímavé možnosti pro každého, kdo se chce o slovesech dozvědět víc.

Instalace. Aplikace není dostupná v oficiálním obchodě Google Play (protože nehodlám platit roční poplatek za šíření aplikace zdarma), je tedy nutné ji nainstalovat ručně. Nejprve v menu nastavení > aplikace je nutné povolit instalaci aplikací z cizích zdrojů. Potom už stačí aplikaci jen stáhnout a spustit instalaci (kliknutím na soubor). Aplikace vyžaduje Android 2.1 nebo vyšší.

Doufám, že vám aplikace dobře poslouží, a v případě, že najdete chybu nebo mi chcete ohledně programu něco sdělit, směřujte to prosím na můj email: petrstribny@gmail.com.

Španělská pravidelná slovesa v přítomném čase

Španělská slovesa lze rozdělit na pravidelná a nepravidelná. U těch pravidelných dokážeme jejich tvar v různých osobách jednoduše odvodit. Pamatujte si ale, že sloveso, které je v přítomném čase pravidelné, nemusí mít v jiných časech pravidelný tvar!

Slovesa v infinitivu končí ve španělštině na -ar, -er nebo -ir. Sledujte koncovky: trabajar (pracovat), hablar (mluvit), aprender (učit se, studovat), comer (jíst), beber (pít), vivir (žít).

Jak odvodit správný tvar slovesa? Stačí odstranit danou koncovku (-ar, -er, -ir) a nahradit jí koncovkou dané osoby, jak ukazuje následující tabulka:

trabaj-ar com-er viv-ir
yo trabaj-o com-o viv-o
trabaj-as com-es viv-es
él/ella/usted trabaj-a com-e viv-e
nosotros/-as trabaj-amos com-emos viv-imos
vosotros/-as trabaj-áis com-éis viv-ís
ellos/ellas/ustedes trabaj-an com-en viv-en

Připomeňte si: osobní zájmena.