Španělská nepravidelná slovesa v přítomném čase

Základní časování pravidelných sloves už na estudiante.cz je v článku Španělská pravidelná slovesa v přítomném čase. Teď se podíváme na ty nepravidelná. Nepravidelná slovesa lze v přítomném čase rozdělit do 3 základních skupin:

  • slovesa se změnou samohlásky v kořenu
  • slovesa, která mají jiný pouze tvar v první osobě j.č.
  • ostatní

Slovesa se změnou samohlásky v kořenu

U těchto sloves měníme e na ie, o na ue, e na i, nebo u na ue a tuto změnu provádíme v první, druhé, třetí osobě jednotného čísla (já, ty, on/ona/ono) a ve třetí osobě čísla množného (oni). Celý příspěvek

Demostrativos – ukazovací zájmena a přídavná jména

Demostrativos jsou ukazovací zájmena nebo přídavná jména.  Pomocí nich buď mluvíme o objektech před náma, nebo mluvíme o něčem, co již bylo předtím zmíněno a to s ohledem na vzdálenost (ať už fyzickou nebo virtuální – ve větě).

V blízkosti objektu:

mužský rod ženský rod
jednotné číslo este (tento, tenhle) esta (tato, tahle)
množné číslo estos (tito, tihle, tyto, tyhle) estas (tyto, tyhle)

Celý příspěvek

Porovnávání

Porovnávání (la comparación) se v jazyce děje pomocí tzv. stupňování přídavných jmen a jedná se o velice užitečnou a používanou věc.

Vyjádření stejné míry

Nejprve si pojďme říct, jak můžeme vyjádřit stejnou míru vlastností. To lze udělat jednoduchou vazbou tan (tak) + přídavné jméno + como (jak).

  • Mi hermano es tan alto como yo. Můj bratr je stejně vysoký jako já.
  • El ayuntamiento  es tan viejo como la cuidad. Ta radnice je stejne stará jako to město. Celý příspěvek

Estar – sloveso být, nacházet se

Estar je sloveso nepravidelné a ve španělštině extrémně časté. Dá se obecně přeložit jako české být, nicméně na rozdíl od slovesa ser vyjadřuje přechodné (dočasné) stavy a polohu (umístění).

V přítomném čase má toto nepravidelné časování (pozor zejména na čárky vyjadřující nepravidelný přízvuk):

Yo estoy
estás
Él, ella, usted está
Nosotros/as estamos
Vosotros/as estáis
Ellos, ellas, ustedes están

Celý příspěvek

Tvoření oznamovacích vět v přítomném čase prostém

Přítomný čas prostý se používá pro vyjádření:

  • faktů
  • pravidelných aktivit odehrávajících se v přítomnosti
  • instrukcí
  • budoucnosti

Používáme k tomu slovesa v příslušném tvaru, viz tvary španělských pravidelných sloves v přítomném čase. Bohužel spousta španělských sloves je nepravidelných, mezi nimi i důležitá slovesa ser a estar (být). K těm se podrobněji vrátíme v některém z budoucích článků. Celý příspěvek

Španělská pravidelná slovesa v přítomném čase

Španělská slovesa lze rozdělit na pravidelná a nepravidelná. U těch pravidelných dokážeme jejich tvar v různých osobách jednoduše odvodit. Pamatujte si ale, že sloveso, které je v přítomném čase pravidelné, nemusí mít v jiných časech pravidelný tvar!

Slovesa v infinitivu končí ve španělštině na -ar, -er nebo -ir. Sledujte koncovky: trabajar (pracovat), hablar (mluvit), aprender (učit se, studovat), comer (jíst), beber (pít), vivir (žít).

Jak odvodit správný tvar slovesa? Stačí odstranit danou koncovku (-ar, -er, -ir) a nahradit jí koncovkou dané osoby, jak ukazuje následující tabulka:

trabaj-ar com-er viv-ir
yo trabaj-o com-o viv-o
trabaj-as com-es viv-es
él/ella/usted trabaj-a com-e viv-e
nosotros/-as trabaj-amos com-emos viv-imos
vosotros/-as trabaj-áis com-éis viv-ís
ellos/ellas/ustedes trabaj-an com-en viv-en

Připomeňte si: osobní zájmena.