Univerzitní kurzy online a zadarmo ve španělštině

Možná jste už slyšeli o univerzitních kurzech označovaných jako Massive open online course (MOOC), což jsou kurzy vytvářené speciálně pro distanční  formu studia za pomocí internetu, které jsou navíc určené široké veřejnosti a věnují se tak spíše základům, respektive vysvětlují látku jednodušším způsobem bez přemíry odborných výrazů. Navíc jsou, alespoň prozatím, poskytovány zdarma.

Jedná se o velice zajímavý koncept, který umožňuje vzdělávat masy lidí (typicky desetitisíce na jeden kurz), od univerzit, na kterých by tito lidé normálně nemohli studovat. Kurzy probíhají většinou jako kombinace přednášek ve formě videa, četby, ale i interaktivních aktivit (diskuze ve fóru, řešení praktických úkolů).

O tom, jak na těchto kurzech budou univerzity vydělávat nebo jaká je motivace všech zůčastněných stran by se dalo napsat mnoho řádků. Pro nás jako studenty španělštiny je důležité, že už existují i dostupné kurzy právě v tomto jazyce a lze je tak použít jako ukázku, jakým stylem se vyučuje například v Mexiku a také k procvičování četby, psaní i poslechu.

Existuje několik platforem, které MOOC nabízí. Nejznámější dvě jsou Coursera a edX. A právě na Coursera jdou najít kurzy ve španělštině. Stačí při vyhledávání kurzů zapnout daný jazykový filtr. Zatím je dostupných 11 kurzů z univerzit v Monterrey (Mexiko) a Barceloně. Snad přibudou brzo další!

 Napsat komentář