Demostrativos – ukazovací zájmena a přídavná jména

Demostrativos jsou ukazovací zájmena nebo přídavná jména.  Pomocí nich buď mluvíme o objektech před náma, nebo mluvíme o něčem, co již bylo předtím zmíněno a to s ohledem na vzdálenost (ať už fyzickou nebo virtuální – ve větě).

V blízkosti objektu:

mužský rod ženský rod
jednotné číslo este (tento, tenhle) esta (tato, tahle)
množné číslo estos (tito, tihle, tyto, tyhle) estas (tyto, tyhle)

Dál od objektu:

mužský rod ženský rod
jednotné číslo ese (ten) esa (ta)
množné číslo esos (ti, ty) esas (ty)

Daleko od objektu:

mužský rod ženský rod
jednotné číslo aquel (tamten, onen) aquella (tamta, ona)
množné číslo aquellos (tamti, oni, tamty, ony) aquellas (tamty, ony)

Přídavné jméno nebo zájmeno?

Pokud se dané demostrativo nachází před podstatným jménem, jedná se o přídavné jméno (a je nutné zachovat stejné gramatické číslo a rod):

  • Este libro me gusta mucho. (Tato kniha se mi hodně líbí.) – zachovává mužský rod (el libro)
  • Aquella ventana está abierta. (Tamto okno je otevřené.) - zachovává ženský rod (la ventana)

Pokud uvedeme nějaké demostrativo před podstatným jménem, již neuvádíme člen! Uvést se však může číslovka.

  • Esos dos libros… (Ty dvě knihy…) Esos los libros

V opačném případě (demostrativo stojící samostatně) se jedná o zájmeno:

  • Ese es mejor. (Ten je lepší.) – např. ukazujeme na jiný počítač (el ordenador)
  • A mí estas no me gustan. (Tyhle se mi nelíbí.) – mluvíme např. o kalhotkách (las bragas)

I pokud se jedná o zájmeno, zachováváme rod a gramatické číslo objektu, o kterém se mluví.

Poznámka: některé učebnice a texty uvádějí, že se u ukazovacích zájmen přidává akcent (čárka), to je však již minulostí. V současné gramatice španělštiny se u demostrativos akcent neuvádí.

Neutrální zájmena

Dále existují neutrální zájmena esto (toto, tohle), eso (to) a aquello (tamto, ono) – nevážou se k žádnému rodu a uvádí se samostatně bez podst. jm.. Typicky se používají, pokud nevíme, o čem mluvíme (co daná věc je):

  • ¿Qué es eso? Co to je?

 Napsat komentář