Když nerozumíte

Když nerozumíte mluvenému slovu, je dobré znát nějaké fráze, jak dát tuto skutečnost najevo a jak řečníka požádat, aby mluvil více pomaleji, nahlas, nebo aby vám slovo vyhláskoval.

 • No entiendo. Nerozumím/neslyším tě.
 • No lo entiendo. Nerozumím tomu.
 • ¿Qué significa <palabra>? Co znamená <slovo>?
 • ¿Cómo se dice <palabra> en español? Jak se ve španělštině řekne <slovo>?
 • ¿Cómo se escribe esta palabra? Jak se toto slovo píše?
 • ¿Puedes repetir,  por favor? Můžeš mi to prosím zopakovat?
 • ¿Puede repetir,  por favor? Můžete mi to prosím zopakovat? (vykání)
 • Una vez más, por favor. Ještě jednou, prosím.
 • ¿Puedes deletrear esta palabra? Můžeš mi to slovo vyhláskovat?
 • ¿Puede deletrear esta palabra? Můžete mi to slovo vyhláskovat? (vykání)
 • Más despacio, por favor. Pomaleji, prosím.
 • Más alto, por favor. Víc nahlas, prosím.


Napsat komentář