Představování – odkud jsi, kde bydlíš

Pokud se začneme bavit s cizincem, obvykle se po základním představení chceme zeptat odkud je, popř. kde bydlí. K tomuto účelu poslouží například tyto fráze:

  • ¿De dónde eres? Odkud jsi?
  • ¿De dónde es? Odkud jste? (vykání)
  • ¿Dónde vives? Kde bydlíš?
  • ¿Dónde vive? Kde bydlíte? (vykání)

Dónde znamená kde a jak už to tak ve španělštině bývá, existuje i donde bez přízvuku, které se používá v oznamovacích větách.

Předložka de je ve španělštině velice častá a má více významů v závislosti na kontextu. V našem případě znamená z, od.

Eres a es jsou tvary slovesa ser (být).

Vives a vive jsou tvary slovesa vivir (žít, bydlet).

A jak na takovou otázku odpovědět?

  • Soy de + lugar. Jsem/pocházím z + místo.
  • Vivo en + lugar. Žiju/bydlím v + místo.

Jak vidíte, se slovesem vivir se pojí předložka en (v).

Jako místo můžeme uvést např. město nebo třeba celý stát:

  • Vivo en Praga. Bydlím v Praze.
  • Soy de La República Checa. Jsem/pocházím z České republiky.


Napsat komentář