Španělská abeceda

Pro abecedu existují ve španělštině dva termíny: el alfabeto a el abecedario. Španělská abeceda obsahuje oproti té české navíc písmeno Ñ, a naopak neobsahuje ch a písmena s háčky a čárkami. Celkem čítá 27 písmen.

V prvním sloupci najdete konkrétní písmeno, ve druhém pak jeho rozepsaný tvar. Do závorky jsem ještě přidal výslovnost, pokud se dané slovo čte jinak než česky.

A a
B be Písmena B a V mají ve španělštině stejnou výslovnost. Pokud mluvíme o písmenu B a nechceme, aby došlo k mýlce, můžeme použít obraty jako be de burro (B jako burro) či be grande („velké B“ – zažité označení).
C ce [θe, se]
D de
E e
F efe
G ge [che]
H hache [ače]
I i, i latina [i latyna]
J jota [chota]
K ka
L ele
M eme
N ene
Ñ eñe [eňe]
O o
P pe
Q cu [ku]
R erre
S ese
T te
U u
V uve, ve [ube, be] Pokud nepoužijeme tvar s u, můžeme použít obraty typu ve de vaca (V jako vaca), ve chica („malé V“ – zažité označení) a další, aby se V nepletlo s B.
W uve doble [ube doble] Další možnosti, jak říct W, jsou ve doble, u doble, doble ve, doble u.
X equis [ekis]
Y ye [je], i griega
Z zeta [θeta, seta]

Pokud jsou u výslovnosti uvedeny dvě varianty, pak se první týká evropské španělštiny ve Španělsku a druhá latinské ameriky. Výslovnosti se budeme podrobněji věnovat v některém dalším článku.

Všechny písmena jsou ženského rodu, tedy např. la j [la chota], una t [una te].

Ještě donedávna byly součástí abecedy také písmena LL (elle [eje, edže]) a  CH (che [če]). Ty Real Academia Española v rámci zjednodušování z abecedy vyřadila.

Písmena K a W se používají pouze u přejatých slov. Můžete se tedy setkat s tím, že je některé učebnice nebudou uvádět. A naopak někde můžou počítat RR jako samostatné písmeno.

Na internetu lze nalézt i jiné přehledy španělské abecedy, jeden z těch lepších se nachází na 123teachme.com, kde si můžete poslechnout výslovnost jak jednotlivých písmen, tak i celých slov, které je obsahují.Příspěvek byl publikován v rubrice Španělština se štítky a jeho autorem je Petr. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář