Vyjádření názoru, souhlasu a nesouhlasu

Často potřebujeme nějak vyjádřit svůj názor. „Myslím si, že“ lze ve španělštině vyjádřit například těmito konstrukcemi:

 • Creo que …
 • A mi me parece que …
 • Pienso que …

Pienso je tvar první osoby slovesa pensar (myslet, přemýšlet). Creo je pak od slovesa creer (věřit, myslet si, domnívat se).

Parecer znamená zdát se, připadat. V tomto kontextu je potřeba jej použít spolu s me, což je obdoba zvratného zájmena v češtině.

Příklady použití:

 • Creo que estudiar español es más fácil que estudiar inglés. Věřím/domnívám se/myslím si, že studovat španělštinu je jednodušší než se učit anglicky.
 • Me parece que el restaurante Koishi es el mejor en Brno. Domnívám se/myslím si, že Koishi je nejlepší restaurace v Brně.
 • Pienso que España tiene una población de 46 millones habitantes. Myslím si, že Španělsko má 46 miliónu obyvatel.

Poznámka: „Pienso que“ se více hodí v situaci, kdy přemýšlíme a nejsme si jisti; „Creo que“ je při běžném používání častější a zní lépe.

Vyjádření souhlasu a nesouhlasu

Pro vyjádření souhlasu lze použít frázi tienes razón (tykání), případně usted tiene razón (vykání). La razón (rozum, argument) používáme se slovesem tener (mít). Dohromady to tedy znamená „máš pravdu“.

(No) estoy de acuerdo contigo. (Ne)souhlasím s tebou.

Nevěřím ti! se španělsky řekne ¡No te creo! Nevěřím vám! pak ¡No le creo!

Věta ¿Que dices? (tykání) znamená s vhodnou intonací „Co to říkáš?!“ (vyjadřuje překvapení, údiv, pochyby nad tím, co dotyčný řekl).

¡Me tomas el pelo!, případně ¡Me estás tomando el pelo! se dá přeložit jako Děláš si ze mě srandu?! nebo Vodíš mě za nos?! Pro vykání pak: ¡Usted me toma el pelo! ¡Usted me está tomando el pelo! Sloveso estar + tomando vyjadřuje průběh, tuto frázi tedy využijme, pokud nás někdo vytáčí právě teď .

¡Ni hablar! se používá k důraznému odmítnutí nabídky či návrhu. V závislosti na kontextu se dá přeložit jako Ani to nezmiňuj!, Ani náhodou! a podobně. Používá se taky, pokud chceme někomu naznačit, že to co říká je zřejmé (=Nepovídej!), viz komentáře.2 komentáře u “Vyjádření názoru, souhlasu a nesouhlasu

 1. Ni hablar určitě neznamená Nepovídej/te! v češtině se tento výraz používá pro vyjádření údivu – Nepovídej!: No digas! ( ve šp. často doplňován výrazem Vážně? En serio?)

  Oproti tomu slovním spojením Ni hablar vyjadřujeme odmítnutí návrhu!!! Angl. No way!
  př.:
  Mamá, puedo comer galletas antes de la cena? – Ni hablar!
  Mami, můžu jíst sušenky před večeří? – Ani náhodou!

  nebo ve smyslu nechci o tom radši ani mluvit:
  Cómo te salió el examen? – Ni hablar!
  Jak se ti povedla zkouška? Ani mi nemluv! (nejspíš hrůza)

Napsat komentář