Přízvuk

Přízvuk, nebo chcete li důraz, je ve španělštině pravidelný:

 • pokud končí slovo na samohlásku nebo souhlásky s nebo n, je přízvuk na předposlední slabice (el empleado /zaměstnanec/)
 • jestliže končí na něco jiného, dáváme přízvuk na poslední slabiku (např. el hotel)
 • když se jedná o nepravidelný přízvuk, je označen čárkou (např. el lápiz /tuška/) Celý příspěvek

Vyjádření názoru, souhlasu a nesouhlasu

Často potřebujeme nějak vyjádřit svůj názor. „Myslím si, že“ lze ve španělštině vyjádřit například těmito konstrukcemi:

 • Creo que …
 • A mi me parece que …
 • Pienso que …

Pienso je tvar první osoby slovesa pensar (myslet, přemýšlet). Creo je pak od slovesa creer (věřit, myslet si, domnívat se).

Parecer znamená zdát se, připadat. V tomto kontextu je potřeba jej použít spolu s me, což je obdoba zvratného zájmena v češtině. Celý příspěvek

Tvoření oznamovacích vět v přítomném čase prostém

Přítomný čas prostý se používá pro vyjádření:

 • faktů
 • pravidelných aktivit odehrávajících se v přítomnosti
 • instrukcí
 • budoucnosti

Používáme k tomu slovesa v příslušném tvaru, viz tvary španělských pravidelných sloves v přítomném čase. Bohužel spousta španělských sloves je nepravidelných, mezi nimi i důležitá slovesa ser a estar (být). K těm se podrobněji vrátíme v některém z budoucích článků. Celý příspěvek

Falešní přátelé

Existuje nespočet slov, která jsou si v různých jazycích podobná. Např. penzista se španělsky řekne pensionista.  Na druhé straně pak máme slova, která jsou si sice podobná, ale jejich význam je odlišný. Takovým se v jazykové hantýrce říká falešní přátelé.

Na téhlé stránce bych rád udržoval jakýsi seznam takových slov. Slova by tedy měla časem přibývat. Pokud vás nějaké takové napadá, napište jej prosím do komentářů. Celý příspěvek

Jak často, frekvence

Následující tabulka ukazuje možnosti, jak popsat frekvenci nějaké činnosti:

siempre pořád, neustále
a menudo/muchas veces velmi často/hodněkrát
frecuentemente často
alguna vez/a veces/algunas veces/de vez en cuando čas od času/někdy
muy pocas veces velmi málo
casi nunca skoro nikdy
nunca nikdy

Příklady použití:

 • Escucho música siempre. Neustále poslouchám muziku.
 • Nunca bebo cerveza./No bebo cerveza nunca. Nikdy nepiju pivo. Celý příspěvek

Španělská pravidelná slovesa v přítomném čase

Španělská slovesa lze rozdělit na pravidelná a nepravidelná. U těch pravidelných dokážeme jejich tvar v různých osobách jednoduše odvodit. Pamatujte si ale, že sloveso, které je v přítomném čase pravidelné, nemusí mít v jiných časech pravidelný tvar!

Slovesa v infinitivu končí ve španělštině na -ar, -er nebo -ir. Sledujte koncovky: trabajar (pracovat), hablar (mluvit), aprender (učit se, studovat), comer (jíst), beber (pít), vivir (žít).

Jak odvodit správný tvar slovesa? Stačí odstranit danou koncovku (-ar, -er, -ir) a nahradit jí koncovkou dané osoby, jak ukazuje následující tabulka:

trabaj-ar com-er viv-ir
yo trabaj-o com-o viv-o
trabaj-as com-es viv-es
él/ella/usted trabaj-a com-e viv-e
nosotros/-as trabaj-amos com-emos viv-imos
vosotros/-as trabaj-áis com-éis viv-ís
ellos/ellas/ustedes trabaj-an com-en viv-en

Připomeňte si: osobní zájmena.